top of page

Contestarea Proceselor Verbale De Contraventie

Etape:

  • Contestarea procesului verbal – in primul rand trebuie sa ne axam pe termenul legal in care putem contesta, respectiv termenul de 15 zile calendaristice. In cazul in care ultima zi (a 15-a zi) va fi o zi de weekend (sambata sau duminica), atunci trebuie sa luati in considerare urmatoarea zi lucratoare, respectiv luni. Sa presupunem insa ca aceasta raportare de 15 zile se identifica cu data de 1 ianuarie, va trebui sa aveti in vedere ca zilele de sarbatori au aceeasi insemnatate ca si zilele de sambata-duminica in economia calculului calendaristic, drept urmare se va analiza a-15 zi ca fiind prima zi lucratoare din ianuarie.


  • Analiza atenta a continutului procesului verbal intocmit de catre agentul constatator, ceea ce inseamna o analiza a inscrierilor corecte cu privire la nume si prenume, CNP, adresa de domiciliu, etc - date de identificare conform actului cu care va identificati (carte de identitate sau dupa caz pasaport); de asemenei in procesul verbal exista obligatia ca agentul sa redacteze axa de drum pe care va deplasati (dinspre “x” catre “y” la km “z”), precum data si ora la care s-a constatat pretinsa fapta de incalcare a legii; in acelasi proces verbal, agentul constatator are obligatia sa precizeze in scris in concret fapta contraventionala raportata la temeiul de drept, respectiv articolul si alineatul/litera exacta. In cazul in care se pune in discutie depasirea limitei maxime de viteza pentru sectiunea respectiva de drum, devine vital ca in procesul verbal de contraventie sa se inscrie seria si numarul aparatului radar si tipul de aparat / numarul de inmatriculare al autoturismului pe care este instalat aparatul radar.


  • Contestatia de depune la Judecatoria in circumscriptia careia s-a constatat pretinsa fapta, contestatia fiind depusa in 2 exemplare la care se ataseza taxa de timbru judiciar in cuantum de 20 lei, copie carte de identitate contravenient si in original procesul verbal de constatare. In mod firesc se poate solicita si certificat de grefa din care sa rezulte datele privind dovada depunerii contestatiei in termenul prevazut de lege, respectiv serie/numar proces verbal contestat, obiectul actiunii, numar dosar, nume si prenume al contestatorului. In baza acestui certificat de grefa se poate circula dupa ce expira dovada emisa de catre agentul constatator la suspendarea permisului de conducere, respectiv dupa cele 15 zile. Certificatul de grefa serveste si in vederea recuperarii / restituirii permisului de conducere in principal, dar actualmente conform noilor modificari, se poate solicita restituirea permisului de conducere doar in baza dovezii de depunere a contestatiei – printscreen dupa portalul instantei cu datele de identificare al dosarului.


  • In sustinerea contestatiei, trebuie sa aveti in vedere toate argumentele prin care sa convingeti instanta in sensul ca nu ati savarsit fapta sau nu ati incalcat legea, ori in atare situatie probele pe care le solicitati in cadrul contestatiei (martor, inregistrari video de pe camerele de supraveghere, dovada omologarii si certificarii aparatelor radar, etc) trebuie sa fie apte in functie de fiecare situatie in parte, sa demonstreze contrariul celor inscrise in actul contestat. In cazul in care sunteti sigur, spre exemplu, ca nu ati rulat cu viteza inscrisa in procesul verbal de sanctionare (viteza pretins inregistrata de catre aparat), ci cu o viteza mai mica, atunci in termen de cel mult 30 zile ar trebui sa transmiteti catre IPJ zonal sau Brigada Rutiera zonala o adresa din care sa reiasa ca ati formulat plangere impotriva procesului verbal, motiv pentru care sa fie pastrate inregistrarile aferente intrucat vor deservi ca probatoriu in instanta. Pastrarea inregistrarilor video fie de pe camerele de supraveghere, fie cele inregistrate cu aparatul radar au o perioada de stocare limitata, motiv pentru care in instanta, procesul este posibil sa dureze mai mult de 6 luni.


  • De retinut primordial este ca procesul verbal de contraventie se bucura de prezumtia de temeinicie si legalitate, astfel ca demonstrarea contrara a celor inscrise de catre agentul constatator se poate face numai prin administrarea unui probatoriu care sa fie apt de a rasturna situatia consemnata.

In functie de erorile inscrise in procesul verbal, acesta se bucura de nulitate absoluta sau relativa, dupa caz, analizand fiecare situatie in parte, in concluzie de nulitatea procesului verbal (atat a sanctiunii amenda cat si sanctiunea suspendarii permisului de conducere).Despre caracteristicile aparatului radar:

Daca sunteti oprit pentru depasirea vitezei, la cererea dumneavoastra, agentul ar trebui sa va prezinte: certificatul de omologare a aparatului radar de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, buletinul de verificare metrologica in termen de valabilitate respectiv 12 luni de la data efectuarii verificarii si autorizatia de operator radar pentru cel care va incheie procesul-verbal. In cazul in care vi se raspunde ca nu le detine sau refuza sa va fie demonstrate ca acestea exista la data respectiva, la rubrica "alte mentiuni" puteti mentiona in mod expres acest lucru cu titlu de obiectiuni, astfel ca se poate invoca ulterior cazul de nulitate absoluta a procesului-verbal.


Aparatul radar, conform normelor metrologice, are o functie de autotestare care se efectueaza in mod automat la fiecare pornire a aparatului, iar in partea stanga jos a fotografiei apare litera "T", ceea ce inseamna ca aparatul radar nu si-a terminat autotestarea si conform normelor, masuratorile nu pot reprezenta probe pentru aplicarea legislatiei rutiere.


De asemenea, tot conform normelor metrologice, folosirea aparatului radar nu trebuie scos de pe suport intrucat nu se respecta unghiul de incidenta, precum nici folosirea unui obiect tip paravan pe care sa-l ridice la apropierea autovehiculului nu este admisa.


Aparatul radar de tip stationar nu poate fi amplasat in apropierea unei surse puternice de radiatii electromagnetice (stalp de radio, televiziune, telefonie mobile, instalatie electrica de inalta tensiune, similar acestora), astfel ca necesita o distanta de cel putin la 200 m de instalatia electrica de inalta tensiune, in afara campului electromagnetic.


In cazul in care exista mai multe autovehicule in fotografiile depuse in instanta drept probe de catre Politie, devine necesara verificarea distantei dintre autoturismul dumneavoastra si celelalte autovehicule. Variatia existenta de la prima fotografie la a doua, identifica faptul ca masuratorile nu pot constitui probe daca circula in mod simultan mai multe autovehicule si deci, nu se poate determina cu certitudine autovehiculul in cauza.


Camerele digitale amplasate pe drumuri nu sunt omologate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala (BRML) si nu pot fi folosite pentru determinarea vitezei legale, ci doar pentru probarea unei depasiri neregulamentare, spre exemplu trecerea pe rosu la semafor si altele similare.


Daca o contestatie ce priveste amenda radar are sanse mici sa fie admisibila pentru nerespectarea conditiilor de utilizare a cinemometrului, exista sanse sa fie admisibila pentru nerespectarea conditiilor legale ale planselor foto depuse la dosar, prin urmare imposibilitatea distingerii numarului de inmatriculare al autovehiculului pe timp ceata, ploaie, ninsoare sau furtuna, reprezinta o situatie in care se poate invoca nulitatea.


Curtea Constitutionala a Romaniei a subliniat in numeroase hotarari pe care le-a pronuntat, ca persoana care formuleaza o plangere impotriva unei amenzi, nu trebuie sa isi demonstreze propria nevinovatie. Prin urmare, instanta in virtutea rolului activ de aflare al adevarului, exprimat prin Art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, are obligatia de a administra toate probele din care sa rezulte in mod cert depasirea vitezei legale.

In consecinta, respectarea principiului proportionalitatii impune evaluarea faptei contraventionale prin raportare la gravitatea acesteia.


Comments


bottom of page